Page Nav

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

Yeni

latest

Alimlerin Mürekkebi Hadisi şerif

İlmi arttıkça görüş açısı büyüyen ve bilgisi dışındaki konular hakkında hüküm vermekten  kaçınan, bildiklerinin doğruluğunu devamlı tet...

alimlerin mürekkebi hadis

İlmi arttıkça görüş açısı büyüyen ve bilgisi dışındaki konular hakkında hüküm vermekten 
kaçınan, bildiklerinin doğruluğunu devamlı tetkik eden büyük İslâm âlimleri adetâ unutuldu. 
"Âlimin uykusu ibadettir." "Kıyamet günü, şehîdlerin kanını, âlimlerin mürekkebi ile 
tartarlar. Mürekkep ağır gelir." "Âlimler Peygamberlerin vârisleridir." hadîs-i şerifleri ile 
medh edilen binlerce İslâm âlimi ve eserleri kütüphâne köşelerinin tozlu raflarına okunmamaya, 
öğrenilmemeye, hatırlanmamaya âdeta terk edilmiştir. 

İlim, âlimle beraber bulunursa herkes ondan istifâde eder. Âlimin olmadığı ve kitaplarının 
hakkıyla tetkik edilip öğrenilmediği yerde ilimden söz edilemez. Âlimin, dolayısıyla ilmin olmadığı 
milletlerde peşin hükümler, bâtıl i'tikâdlar, derme çatma bilgiler, hüküm sürer. Milletlerin günlük 
hayatlarında dînin, örf ve âdetlerin önemli bir yeri vardır. Dînî bilgiler Peygamber efendimizden 
itibâren hiç bozulmadan esas şekliyle hakîki İslâm âlimleri tarafından günümüze kadar 
nakledilmiştir. Millete istikamet veren bu bilgiler aslından uzaklaştırılıp hurafeler haline geldiği 
zaman sosyal hayatta büyük yaralar açılarak mazi ile kopukluk meydana gelir. Bu duruma 
düşmemek için târihin derinliklerine kol atmış, cemiyete nizam, intizâm ve huzûr sağlamış ana 
kaynaklar bilinmeli, âlimler tanınmalı ve onlardan istifâde edilmelidir. Bindörtyüz seneden beri 
İslâmiyeti kabûl eden milletlerde, bilhassa Türklerin kurdukları devletlerde onlara yön veren 
âlimler o kadar çok ki; hiçbir şeyden çekinmeyerek doğruyu ve hakkı söyleyen, savaş 
meydanlarında en güç zamanlarda kumandanlara, askerlere kuvvet ve azîmle çarpışma şevki 
veren bu büyük insanlardır. Her birinin hayatında târih ve açılan her sayfada âb-ı hayat gibi ilim 
vardır. Peygamber efendimizden günümüze kadar bütün müslümanlan kucaklayan, ilimleri ile 
amel eden, örnek olmuş âlimlerden bir kısmının hayatını tanıtmayı bir vazîfe bildik. Hicrî her 
asırda yaşıyan âlimlerden meşhûr olanlarının hayatını, ilmini, insanlara hak ve hakîkati anlatan 
hikmetli sözlerini, menkıbelerini ihtisas sahibi geniş bir heyete hazırlattık. Her maddenin 
sonunda da o âlimin hayatına âit kaynaklar yazıldı. 

Başta mübârek Peygamber efendimiz olmak üzere, Eshâb-ı kiramın ve onları takip eden 
İslâm âlimlerinin sözleri ve kitapları, ana kaynaklarımız olmuştur. Hiçbir milletin bu şekilde 
âlimlerle iç içe yaşayışı ve müşterek kültürleri yoktur. Sağlam karakterler, sağlam istikametler 
maziden güç alarak kazanılır. 

Âlimin ve ilmin bulunduğu milletlerde unutulmaz târihî sanat eserleri de vardır. İlim ve 
sanat iç içedir. Bu bakımdan yüzyıllardır medeniyetler kurmuş Türk-İslâm devletlerinin bırakmış 
oldukları sanat eserlerini âlimlerin hayatları ile beraber resimleyeceğiz. 

En büyük hazinenin doğru bilgi olduğu düşünüldüğünde, bilginin kaynağı olan âlimlerin 
ehemmiyeti daha iyi anlaşılır. Bu bakımdan Hicrî asırlara göre âlimleri anlatan bu 18 ciltlik 
eserimizin müracaat kaynağı olacağı daha iyi anlaşılır. Okuyunca sizler de buna hak 
vereceksiniz. Bütün neşriyatımızda hedef mükemmel olanı takdim etmektir. 

En büyük yardımcımız Cenabı Haktır. Saygılarımızla. 

Enver Ören 

Alıntı

Hiç yorum yok